Tjänster

Vi jobbar med såväl fysisk och psykisk som social och kognitiv träning, t.ex.:


  • träna åldringars minne och motorik
  • hjälpa till med rehabilitering av olika slag
  • träna fin- och grovmotorik hos yngre barn
  • hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter
  • sprida motivation och glädje till klienter med depression och psykisk ohälsa
  • stöda personer med kognitiva och sociala utmaningar, t.ex. inom autismspektrumet
  • öka deltagarnas motivation, välbefinnande och hälsa med målinriktade metoder


Priser

Besökstjänster 60€/h, med möjlighet till mängdrabatt (ingen rese-ersättning inom Vasa-Korsholm). Priserna är momsfria. Terapihundtjänster enligt offert, baserat på utvärdering av klientens behov. 

Ta kontakt för en första konsultation då vi bekantar oss med varandra och funderar på vad vi kan göra för just ER.